Anna Mazur

Anna Mazur

302 artykułów
Miłośniczka starego kina i absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów. Interesuje się również historią sztuki, teatrem i sceną muzyczną. W wolnym czasie zajmuje się pisaniem recenzji filmów na portalach społecznościowych.